• Våra Medarbetare

    Jurister utöver det vanliga

 

Björn Hurtig
Advokat och delägare

Member of The Swedish Bar Association, partner

bjorn@ahap.se
+46 70-725 42 10

 

Björn har en gedigen erfarenhet av uppdrag som försvarare.
Han har varit försvarare i många omfattande och komplicerade brottmål och han har också arbetat med flera av de senaste årens mest uppmärksammade resningsärenden.  

Björn är flitigt anlitad som föreläsare vid såväl universitet som vid andra kurser.

 

Anders Segerblom 
Advokat och delägare

Member of The Swedish Bar Association, partner

anders.segerblom@ahap.se
+46 70-540 50 77

 

Anders är född 1966 i Borås och läste juridik i Lund. Han har därefter varit tingsnotarie vid Ljungby tingsrätt och arbetat på Åklagarmyndigheten i Borås. Han blev ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1997. 

Därefter har han varit verksam vid två affärsjuridiska advokatbyråer med ett kort avbrott som bolagsjurist hos ett kanadensiskt bolag. Anders har, allt sedan han blev advokat, åtagit sig uppdrag som försvarare och sysslar numera uteslutande med brottmål.

 

Johan Åkermark
Advokat och delägare

Member of The Swedish Bar Association, partner

johan.akermark@ahap.se
+46 73-663 69 12

 

Johan har ca 20 års erfarenhet från advokatbyrå, bl.a. på Advokatfirman Peter Althin. De senaste åren på Försvarsadvokaterna Stockholm, där han också var en av grundarna.

Johan jobbar uteslutande med brottmål, främst som offentlig och privat försvarare men även som målsägandebiträde.

     

Johan Rainer
Advokat och delägare

Member of The Swedish Bar Association, partner

johan.rainer@ahap.se
+46 70-914 85 85

 

Johan har läst juridik och filosofi vid Stockholms universitet. Han har arbetat som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt och därefter på Advokatfirman Thomas Martinson. Johan är verksam vid Stockholmskontoret och arbetar uteslutande med brottmål.

 

Thomas Håkansson
Advokat och delägare

Member of The Swedish Bar Association, partner

thomas@ahap.se
+46 70-970 96 26

 

Thomas studerade juridik och kriminologi vid Stockholms universitet. Sedan 2005 har Thomas arbetat på olika advokatbyråer med inriktning mot brottmål. 

Thomas arbetar huvudsakligen med brottmål, såsom offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare.

 

Payam Hatami
Advokat

Member of The Swedish Bar Association

payam@ahap.se
+46 70-226 68 39

 

Payam tog examen vid Örebros universitet och arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden. Han åtar sig uppdrag såsom offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Därutöver arbetar han även med asyl- och migrationsrätt och familjerättsliga tvister. Payam talar engelska, persiska och dari. Payam har precis avslutat sin karriär som professionell handbollsspelare och sitter som ordförande i Göteborgs handbollsförbunds disciplinnämnd.

     

Saman Paknejad
Advokat

Member of The Swedish Bar Association

saman@ahap.se
+46 70-971 39 62

 

Saman tog examen vid Göteborgs universitet och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn samt ombud i familjerättsliga mål.

Han talar engelska, persiska, dari och turkiska.

Saman är verksam på Stockholmskontoret.

 

Jonas Westbring
Advokat 

Member of The Swedish Bar Association

jonas@ahap.se
+46 70-349 10 11

 

Jonas har studerat juridik vid Göteborgs universitet.
Efter jur.kand-examen 2001 har han varit notarie på Uddevalla tingsrätt samt arbetat som biträdande jurist/advokat på andra advokatbyråer. 

Jonas undervisar i juridik vid Högskolan Väst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Berglie
Advokat

Member of The Swedish Bar Association

marcus@ahap.se
+46 72-248 49 48

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcus Lodin
Advokat

Member of The Swedish Bar Association

marcus.lodin@ahap.se
+46 73-144 33 99

 

 

Nina Löwenhielm
Biträdande jurist
Associate

 

nina@ahap.se

+46 73-983 16 09

 

Nina har tidigare arbetat som domare (hovrättsassessor vid Svea hovrätt och tingsfiskal vid Stockholms tingsrätt). Nina har fullgjort notarietjänstgöring vid Södra Roslags tingsrätt. Nina har även arbetat på Finansdepartementet och på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Nina har en jur. kand. examen från Stockholms universitet.

 

Nina arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden, med särskild inriktning på uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man/rättegångsbiträde i förvaltarskapsärenden och privat försvarare.

 

Nina talar engelska och tyska och är verksam vid Stockholmskontoret.

 

 

 

Diana Shamoun
Biträdande Jurist
Associate

diana@ahap.se
+46 72-995 52 20

 

Diana tog sin juristexamen vid Uppsala universitet och hon har därefter varit tingsnotarie vid Södertörns tingsrätt. Diana arbetar inom byråns samtliga verksamhetsområden, med särskild inriktning på uppdrag som målsägandebiträde, rättegångsbiträde/god man i förvaltarskaps- ärenden, särskild företrädare för barn och som ombud i familjerättsliga tvister.

Diana började hos Advokaterna Hurtig & Partners den 13 januari 2014, men har sedan tidigare erfarenhet från annan advokatbyrå. Diana talar engelska och assyriska/syrianska.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behrang Eslami
Biträdande jurist
Associate

behrang@ahap.se
+46 70-769 35 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melissa Roos
Biträdande jurist
Associate

melissa@ahap.se 
+46 70-721 17 42

 

  

 

     

Jan Olsson
Utredare

jan@ahap.se
+46 70 - 284 56 31

 

Polis i 44 år, kriminalkommissarie, en av landets mest erfarna brottsplatsutredare. Chef för Rikskriminalpolisens gärningsmannaprofilgrupp 1994-2001. Har bland annat deltagit i utredningarna av Norrmalmstorgsdramat, Norbert Kröcher som planerade att kidnappa Anna-Greta Leijon, "Bombmannen" Lars Tingström och Lasermannen. Utbildat Sri Lankas polisväsende i kriminalteknik, på uppdrag av SIDA/Rikspolisstyrelsen 2006-2009. Konsult och föreläsare i kriminalteknik.

 

Anna Hagelin
Ekonom

anna@ahap.se
+46 33-10 00 44

 

Lisa Bjelkholm
Paralegal

lisa@ahap.se
+46 31-15 15 01

     

Catta Dahlfors
Sekreterare 

catta@ahap.se
+46 68-662 44 44

 

 

Camilla H Hurtig
Sekreterare

camilla@ahap.se
+46 31-15 15 01
+46 33-10 00 44