See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

INRIKTNING

Brottmål

Kontakta mig

Jag tog examen från Örebro universitet våren 2018 och började jobba på Advokaterna Hurtig & Partners i december 2020. Sedan tidigare har jag erfarenhet av humanjuridik som föredragande jurist på kammarrätten, från notarietjänstgöring vid tingsrätt samt från anställning vid annan advokatbyrå.

Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, rättegångsbiträde och god man i ärenden om förvaltarskap samt som offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV. Jag åtar mig även uppdrag som biträde i familjerättsliga angelägenheter som till ex mål om vårdnad och umgänge med barn samt andra humanjuridiska mål och ärenden.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

BORÅS
GÖTEBORG
Helsingborg
MALMÖ
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
ÖREBRO