See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

INRIKTNING

Brottmål, tvistemål, familjerätt, skadeståndsrätt, avtals- och köprätt, fastighetsrätt samt förvaltningsrätt.

Kontakta mig

Jag har arbetat på advokatbyrå sedan 2013. Dessförinnan, under tolv års tid, arbetade jag som sångerska, programledare och showartist i Sverige samt i övriga Norden. Jag talar såväl svenska som engelska och franska och kan även till viss del förstå spanska och italienska.

Jag arbetar huvudsakligen med brottmål och åtar mig uppdrag som offentlig – och privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag arbetar även med tvistemål och då företrädesvis med ärenden som rör vårdnad, umgänge och barns boende. Därtill handhar jag frågor som rör äktenskap och samboförhållanden. Därutöver arbetar jag med tvångsmål samt frågor som rör allmän köp- och avtalsrätt och fel i fastighet.

Som advokat är jag engagerad. Klientlojaliteten är absolut och ingen klient ska känna sig ensam under processen. Därför än det viktigt för mig att klienten känner ett stort engagemang från mins sida och en trygghet i varje del av processen.

Jag driver egen byrå under namnet Advokatbyrån Hanna Larsson Rampe men delar kontor – och har ett nära samarbete med Advokaterna Hurtig and Partners

PRESS

Ladda ner högupplösta bilder och se relevanta länkar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

BORÅS
GÖTEBORG
MALMÖ
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
ÖREBRO