See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

INRIKTNING

Migration, asyl och förvar, upphörande av förvaltarskap, kriminalvårdsärenden, resningsärenden och överklaganden av allehanda oproportionerliga myndighetsbeslut.

Boutredningar, arvskiften, bouppteckningar och testamenten.

Kontakta mig

Med ödmjukhet inför livets och juridikens komplexiteter ska jag sträva efter modet att stå upp för det som är rätt och det som talar för min klients sak. Utan att tappa fokus på det som är relevant för saken i målet vill jag försöka skapa en värme, trygghet och förståelse i det mänskliga mötet. Jag tror att livet till stor del handlar om att hitta eller skapa balans, och jag vill att du med mig på din sida ska känna dig mindre överväldigad av maskineriets tyngd. Även i de svåraste situationer finns hopp.

Innan jag tog juristexamen från Juridiska Institutionen i Göteborg 2021 har jag arbetat som artist och textförfattare i runt 25 år. I den rollen har jag turnerat över hela världen för att sprida ett budskap om rättvisa och frihet, och jag ser juridiken som en möjlighet att fortsätta den kampen på en ny arena. Jag tror särskilt på att arbeta mot inlåsning i olika former, samt mot myndighetsutövning som begränsar individens frihet.

”No justice, no peace.”

Intelligent Hoodlum.
Press

Ladda ner högupplösta bilder och se relevanta presslänkar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ARVIKA
BORÅS
GÄVLE
GÖTEBORG
HELSINGBORG
KARLSTAD
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
ÖREBRO