See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

Offentligt försvar

Den som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare som förordnas av tingsrätten. En misstänkt har rätt att begära den försvarare som han önskar. Är den misstänkte anhållen eller häktad skall

Läs mer om offentligt försvar

Privat försvar

Det är inte alltid du har rätt till en offentlig försvarare. Du har dock alltid en ovillkorlig rätt att ha en privat försvarare. Skillnaden är att du endast vid friande dom kan få ersättning för denna kostnad.

Läs mer om privat försvar

Resningsärenden

Den som blivit dömd kan, under vissa förhållanden, få sin sak prövad igen, även om domen har vunnit laga kraft. Vi har lång erfarenhet av resningsärenden, där människor, tidigare dömda till fleråriga fängelsestraff, har blivit frikända.

Läs mer om resningsärenden

Målsägandebiträde

Som Ditt målsägandebiträde kan vi hjälpa Dig med att driva skadeståndsanspråk i domstol och biträda Dig vid till exempel polisförhör. Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten.

Välj ett målsägandebiträde

Socialrätt

Vi biträder klienter mot myndigheter och inför domstol i mål om tvångsvård, enligt LVM, LPT, LVU och LRV. I dessa mål arbetar vi som offentliga biträden, en kostnadsfri juridisk hjälp.

Läs mer om socialrätt

Familjerätt

Familjerätt kan avse till exempel äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, umgänge och boende. Vi hjälper Dig i denna typ av ärenden men även med att upprätta bland annat äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Läs mer om familjerätt

Särskild företrädare för barn

Våra jurister har personliga egenskaper och fallenhet för att hantera de speciella frågor och relationer som uppkommer när barn hamnar i brottmålsprocesser.

Läs mer om särskild företrädare för barn

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
KRISTINEHAMN
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO