See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

Som offentligt biträde har man till uppgift att tillvarata den tvångsomhändertagne eller vårdnadshavarens rättigheter och intressen. Om Du önskar biträde av någon av våra advokater eller jurister kan Du begära att just den personen skall förordnas som Ditt offentliga biträde. Ett offentligt biträde är en kostnadsfri juridisk hjälp som betalas av staten. Advokaterna Hurtig & Partners besitter även särskild juridisk kompetens inom området vård- och omsorg och anlitas frekvent som ombud i ärenden gällande LSS och personlig assistans samt insatser enligt socialtjänstlagen.

Tvångsomhändertagande enligt LVU, LVM, LPT och LRV är ett allvarligt ingrepp i en individs privata sfär och innebär inskränkningar av en individs rättigheter. Om Du begär någon av våra jurister eller advokater som offentligt biträde ser vi till att Du får en rättvis prövning.

Om Du har blivit nekad LSS, personlig assistans, gruppboende eller insatser inom hemtjänst och äldreboende åtar vi oss uppdrag som ombud vid prövning i domstol.

Advokaterna Hurtig & Partners har en stark drivkraft att upprätthålla rättssäkerheten för individer i utsatta situationer. Bland våra advokater och jurister finns ett stort engagemang och en hög ambitionsnivå för att med ihärdigt stå upp för individens rättigheter och rättsliga prövning.

Flera av Advokaterna Hurtig & Partners advokater och samtliga jurister biträder såväl enskilda som kommuner och företag i mål som rör socialrätt.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO