See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

För att alltid ligga i framkant och steget före våra motparter har vi sedan flera år tillbaka en egen utredningsgrupp, som består av landets främsta och meriterade experter inom deras respektive område.

Advokaterna Hurtig & Partners arbetar alltid proaktivt vilket gör att vi som enda advokatbyrå i Sverige, har en egen utredningsverksamhet. Utredningsgruppens arbete har rönt stor framgång i mål av både allvarlig och mindre allvarlig karaktär. Våra frekvent anlitade experter består av kriminaltekniker, brottsplatsutredare och rättsläkare med många års erfarenhet inom deras respektive expertområde.

Om du eller ditt företag hamnat i en situation som behöver utredas eller hanteras utan att myndigheter och offentlighet nödvändigtvis behöver blandas in eller om du helt enkelt önskar en second opinion i något sammanhang, kan vi bistå med det. Vi vet hur viktigt det är att en utredning hamnar rätt utan dröjsmål och hur allvarlig det är om oskyldiga pekas ut. Eftersom vi inte är en affärsjuridisk byrå har vi inga affärsrelationer som skulle kunna sägas påverka vårt utredningsarbete.

Förutom långvarig erfarenhet som brottmålsadvokat på båda sidor i rättssalen har vi före detta domare, åklagare och utredande poliser anställda på byrån. Vi har vidare upparbetat en god kontakt med flera experter inom olika tekniska och medicinska områden som vi kan konsultera när det behövs. Vi kan med kort varsel skräddarsy ett effektivt utredningsteam helt efter ditt specifika behov. Allt utredningsarbete och resultatet av det omfattas av advokatsekretess.

Tillsammans bistår utredarna våra advokater i såväl större som mindre ärenden. Genom deras erfarenheter från tidigare verksamhet tillför de en bredare syn och kompetens som många gånger kan vara av avgörande betydelse för Dig som klient.

Tillsammans med utredningsgruppen åtar vi oss även uppdrag där vi biträder såväl privatpersoner som företag med straffrättsliga rättsutredningar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO