See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

I familjerättsliga tvister finns möjlighet att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd ur en hemförsäkring. Våra skickliga jurister biträder Dig med att upprätta ansökan om rättshjälp eller rättsskydd.

Såväl separationer som skilsmässor och tvister som rör barns vårdnad och umgänge kan vara behäftat med många känslor och kan leda till uppgivenhet. Det är naturligt att det uppkommer frågor som avser vårdnad om barn, umgänge med barn eller barns boende. I vissa fall förekommer konflikter mellan parterna som behöver lösas mellan ombud. Det kan då vara klokt och till fördel att ha ombud som arbetar med tvistelösning inom familjerätt och som biträder Dig i förhandlingar och en eventuell rättsprocess.

Advokaterna Hurtig & Partners erbjuder juridisk rådgivning och biträde i tvister som avser vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, skilsmässa, arv, testamente, bouppteckning, bodelning och ärenden som avser verkställighet. Vi åtar oss även uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare.

Våra jurister har god erfarenhet inom det familjerättsliga området och har god förståelse för att vårdnadstvister, tvister som avser umgänge eller skilsmässa kan vara upprivande och av känslomässig karaktär. Advokaterna Hurtig & Partners jurister har således ett omfattande personligt engagemang och arbetar frenetiskt för att tillvarata klientens intressen.

För att undvika en långdragen rättslig prövning i en vårdnadstvist eller tvist om umgänge med barn kan det vara klokt att anlita ett ombud från Advokaterna Hurtig & Partners. Vi försöker i möjligaste mån undvika en kostsam och långdragen rättstvist genom att hitta utomrättsliga överenskommelser mellan parterna.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO