See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

Tingsrätten utser en särskild företrädare för barn under 18 år när det finns misstanke om att brott har begått och den misstänkte är barnets vårdnadshavare eller anhörig till vårdnadshavaren och vårdnadshavarens förhållande till den misstänkte förhindrar att barnets rättigheter respekteras.

Som särskild företrädare tar våra jurister över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras under förundersökningen och rättegången. Våra jurister har personliga egenskaper och fallenhet för att hantera de speciella frågor och relationer som uppkommer när barn hamnar i brottmålsprocesser.

Som särskilda företrädare agerar vi inte som ombud för barnet utan företräder barnet i vårdnadshavarens ställe under förundersökning och rättegång och ska ta tillvara barnets rätt för att förbättra förutsättningarna för att utreda brottsmisstankar mot barnets anhöriga och till förebyggande av att övergrepp mot barnet fortsätter.

En viktig uppgift för den särskilde företrädaren är att vara ett stöd för barnet så att obehaget vid förhör, läkarundersökning och liknande blir så litet som möjligt. Den särskilda företrädaren ska och har alltid rätt att delta vid förhör som hålls med barnet. Kallelser och underrättelser som annars skulle ha ställts till vårdnadshavaren ska skickas till den särskilda företrädaren.

Särskild företrädare för barn bekostas av staten.

Samtliga jurister och flera av advokaterna på Hurtig & Partners åtar sig uppdrag som särskild företrädare för barn.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO