See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

I samband med att Du delges misstanke om brott bör Du alltid begära en offentlig försvarare. Det är domstolen som beslutar om Du har rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare utses av domstolen och har som uppdrag att tillvarata klientens intressen genom att med nit och omsorg tillvarata den brottsmisstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning.

Du bör inte delta i polisförhör, utan att Du först konsulterat med en försvarsadvokat. Om en offentlig försvarare har förordnats för Dig har Du alltid rätt att ta med Din offentliga försvarare vid polisförhöret. Om Du har blivit kallad till polisförhör, men ännu inte fått någon offentlig försvarare, bör Du kontakta polisen och berätta om Du önskar viss advokat som din offentliga försvarare. Du kan även kontakta oss, så kommer vi att sköta kontakten med polis eller åklagare. Om Du begär någon av våra kunniga advokater som försvarsadvokat ser vi till att Du får en rättvis behandling av polis och åklagare samt att Du får en rättvis rättegång.

Med hjälp av en offentlig försvarare från Hurtig & Partners garanterar vi Dig ett engagerat och kunnigt försvar. På advokatbyrån arbetar några av landets mest namnkunniga och skickliga försvarare sida vid sida för att varje dag leverera vad vi kallar ett bättre försvar. För Dig som klient innebär det ofta stor fördel att i domstolen biträdas av en skicklig försvarsadvokat.

Advokatbyråns offentliga försvarare samarbetar dessutom med flera av landets mest välrenommerade kriminaltekniker och rättsläkare, för att få saken belyst närmare och ur fler synvinklar.

Kostnaden för offentlig försvarare betalas av staten. Om Du frikänns behöver Du inte betala tillbaka något till staten. Om Du döms för brotten kan Du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader, beroende på Din inkomst. Samtliga advokater på Hurtig & Partners åtar sig uppdrag som offentlig försvarare.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
KRISTINEHAMN
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO