See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

Att utsättas för brott kan orsaka djupa spår och långvariga trauman för ett brottsoffer. Våra advokater besitter såväl expertkunskaper som erfarenhet för att Du som målsägande ska känna trygghet och stöttning under hela rättsprocessen. Kostnaden för målsägandebiträde bekostas av staten.

Den som är brottsoffer i en brottmålsprocess befinner sig ofta i en svår och pressad situation. Om någon av våra advokater eller jurister blir Ditt målsägandebiträde kommer vi att göra allt för att Du skall känna Dig trygg under hela rättsprocessen och väl förberedd inför rättegången. Som Ditt målsägandebiträde kan vi hjälpa Dig med att driva skadeståndsanspråk i domstol och biträda Dig vid till exempel polisförhör. Du kan begära att viss advokat eller jurist utses till Ditt målsägandebiträde.

Våra advokater och jurister har agerat som målsägandebiträde i många medialt uppmärksammade rättsfall och fortbildar löpande sina kunskaper genom att medverka på kurser och utbildningar.

I vissa fall kan det vara aktuellt att ta hjälp av experter inom kriminalteknik, rättsmedicin eller psykologi. Våra advokater och jurister besitter ett brett nätverk med experter som anlitas frekvent för att biträda oss i vårt arbete med att tillvarata våra klienters intressen och rättigheter.

Samtliga jurister och advokater på Hurtig & Partners åtar sig uppdrag som målsägandebiträde.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO