See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

Det är inte alltid en brottsmisstänkt har rätt till en offentlig försvarare. Vad som avgör detta är bland annat om brottsmisstanken är mindre grov eller på bötesnivå. Det är tingsrätten som fattar beslut om den som är misstänkt för brott har rätt till en offentlig försvarare eller får stå för kostnaden själv. Den som är misstänkt för brott har dock alltid en ovillkorlig rätt att anlita en privat försvarare. Skillnaden är att den brottsmisstänkte endast vid friande dom eller om polis och åklagare beslutar att förundersökningen ska läggas ner kan få ersättning av allmänna medel för en privat försvarare. Om den som är misstänkt för brottet döms för brottet får klienten stå för kostnaden själv.

I många fall kan ringa brott eller bötesbrott vara allt annat än ringa för Dig som privatperson. Kanske är din näringsverksamhet beroende av vissa tillstånd, eller så söker Du arbeten där man måste vara ostraffad. Kanske vill Du helt enkelt inte dömas för ett brott Du inte begått. Oavsett vilka skäl Du har för att tillvarata dina rättigheter så är Du alltid välkommen att kontakta oss för ett möte och en konsultation.

I samband med att en offentlig försvarare förordnas kan den brottsmisstänktes namn bli offentligt vid domstolen och för allmänheten. Detta är såklart inte alltid önskvärt varför det kan vara lämpligt att anlita privat försvarare som försvarsadvokat istället. Vid privat försvar blir den brottsmisstänktes namn inte offentligt.

För att våra advokater ska kunna tillvarata våra klienters rättigheter på bästa sätt, är det en god idé att anlita någon av våra advokater som privat försvarare direkt redan innan ett första polisförhör. Skulle polisen vilja eller till och med kräva att få förhöra Dig utan närvaro av din försvararsadvokat har Du alltid rätt att inte yttra Dig över brottsmisstankarna förrän Du konsulterat en försvararsadvokat. Din tystnad innan Du samtalat med din försvararsadvokat får inte hållas mot Dig i en eventuell domstolsprocess. Kontakta oss om Du vill veta mer om kostnaderna för privat försvar samt hur Du anlitar någon av våra advokater som privat försvarare.

Samtliga jurister och advokater på Hurtig & Partners åtar sig uppdrag som privat försvarare

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO