See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

INRIKTNING

Brottmål

Kontakta mig

Förutom fullgjord tingstjänstgöring vid allmän domstol har jag arbetat med affärsjuridik och humanjuridik på två advokatbyråer i Malmö.  Med min bakgrund i domstol och advokatbyrå har jag bred erfarenhet av rådgivning och domstolsprocesser i hela Sverige.

I brottmål åtar jag mig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag åtar mig även uppdrag som ombud i tvistemål och familjemål samt som offentligt biträde i tvångsmål och asylärenden. Oavsett måltyp och ärende kan du alltid räkna med att jag strider för din sak.      

Har du frågor eller undrar du över något, är du välkommen att kontakta mig.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
ARVIKA
BORÅS
GÖTEBORG
Helsingborg
KARLSTAD
MALMÖ
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
ÖREBRO