See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

Konsumenttvistnämnden

 

Som advokater så styrs vår verksamhet av en rad lagar och regler. De mest centrala kärnvärden för advokater kommer till uttryck i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed – till dessa hör lojaliteten mot klienten, tystnadsplikten, diskretionsplikten med flera. Som advokater är vi också skyldiga att ständigt utveckla vår yrkeskompetens genom utbildningar.

För det fall det uppstår meningsskiljaktigheter angående arvode eller andra ekonomiska krav mellan en advokat och dennes klient finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (som är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå).

 

Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
KRISTINEHAMN
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO