See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

INRIKTNING

Brottmål, familjerätt, socialrätt och migrationsrätt.

Kontakta mig

Redan tidigt under juristutbildningen riktade Elin Roos in sig på humanjuridiken och anställdes som paralegal på en advokatbyrå i Stockholm. Genom arbetet på advokatbyrån fick hon tidigt en inblick i advokatrollen och en ambition att kämpa för klienten. Elin Roos drivs av att genom sitt arbete kunna bidra och stötta människor i utsatta situationer och har en stark övertygelse om att varje individ har rätt till ett ombud som endast tillvaratar dennes intressen. Varje åtgärd präglas av en hög ambitionsnivå, lojalitet och ett starkt engagemang.

Elin Roos tog sin examen från Stockholms universitet våren 2018 och har arbetat på Advokaterna Hurtig & Partners sedan hösten 2019. Dessförinnan arbetade Elin Roos vid annan advokatbyrå med inriktning på brottmål och familjerätt. Under åren har Elin Roos agerat som målsägandebiträde i ett flertal medialt uppmärksammade brottmål.

Elin Roos åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, privat försvarare, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LPT OCH LRV samt mål om uppehållstillstånd. Därtill åtar hon sig uppdrag som ombud i tvister om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Press

Ladda ner högupplösta bilder och se relevanta presslänkar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO