See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

INRIKTNING

LVU/LVM/LPT & Kriminalvårdsärenden.

Kontakta mig

I en demokratisk rättsstat ska varje människa tillförsäkras att de mänskliga rättigheterna upprätthålls. Kämpa för rättvisa och hjälpa människor som befinner sig i utsatta situationer får därför aldrig underskattas.

Straffrätt ställer de mänskliga rättigheterna på sin spets och arbetet med brottmål har alltid varit min passion i livet. När jag läste vid juristprogrammet i Göteborg arbetade jag en period på Polismyndigheten med bland annat brottsutredning och förhörsledning. Kunskapen från Polismyndigheten bär jag med mig i min yrkesroll som jurist. 

Under studietiden engagerade jag mig i Oskyldighetsprojektet och bestämde mig även för att flytta till Nederländerna under ett år för att studera mänskliga rättigheter och EU-rätt. Jag ville få en bredare kunskap och genomförde även i samband med det praktik på en advokatbyrå i Förenade Arabemiraten (Dubai). När jag återupptog studierna i Sverige tog jag med mig min nya kunskap och grundade en juridisk rådgivningstjänst. Jag ville göra juridiken begriplig och lättillgänglig för allmänheten. Detta var väldigt uppskattat och det var något jag också fokuserade på innan jag fick möjlighet att praktisera på en etablerad brottmålsbyrå i Göteborg. Min praktik övergick sedan till en anställning som biträdande jurist efter att jag avlagt min juristexamen.

Jag påbörjade min anställning på advokaterna Hurtig & Partners år 2021. Mina erfarenheter från livet, Polismyndigheten, advokatbyråer och studierna har lärt mig att varje människa förtjänar någon som står upp för mänskliga rättigheter och värnar om rättssäkerheten. För mig är det därför en självklarhet att göra mitt yttersta för att tillvarata dina rättigheter. Med mig vid din sida är du aldrig ensam och jag ser fram emot att stå vid din sida och guida dig genom processen. 

Utöver svenska och engelska talar jag även bosniska/serbiska/kroatiska. 

“The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened.”

John F Kennedy
Press

Ladda ner högupplösta bilder och se relevanta presslänkar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO