See no evil,

Hear no evil,

Speak no evil.

INRIKTNING

Brottmål (ekonomisk brottslighet och övrig brottslighet), obestånd, tvistelösningar samt bolagsrätt.

Kontakta mig

Jag har mångårig erfarenhet som försvarare i brottmål och är försvarare i såväl traditionella brottmål som i mål om ekonomisk brottslighet. Jag är verksam både regionalt och nationellt.

Mina ledord är, alltid på klientens sida, alltid tillgänglig för klienten, alltid en professionell insats och att alltid stå upp för klientens intressen och rättigheter. Förutom yrket som advokat har jag även varit domare i domstol vilket gett en synnerligen värdefull erfarenhet inom brottmål. Kände dock att advokatyrket låg mig närmast varför jag valde att lämna domartjänsten och återvända dit jag hörde hemma dvs till advokatverksamheten.

Likaledes har jag en betydande erfarenhet av konkursförvaltning sedan många år. Jag har varit förordnad som konkursförvaltare i hundratalet konkurser över hela mellansverige. Biträder även företag i obeståndsbedömningar. Jag och kollegan Thor Olsson bedriver konkursförvaltningen gemensamt tillsammans med en ekonom.

Välkomna att kontakta mig varefter ni kan bedöma om jag är den advokat som ni vill anlita.

Press

Ladda ner högupplösta bilder och se relevanta presslänkar.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss.

Våra kontor

ALINGSÅS
BORÅS
ESKILSTUNA
GÖTEBORG
GÄVLE
HÄSSLEHOLM
KARLSTAD
Lund
MALMÖ
NORRKÖPING
STOCKHOLM
TROLLHÄTTAN
UDDEVALLA
UPPSALA
VARBERG
ÖREBRO